Artikler og rapporter

28.04.24Politisk aftale om reform af ældreområdet: Både skidt og kanel i aftalen, men ældreplejen står stadig med kæmpe ressourceefterslæb.
Notat, 20 s.
1. udgave, 3. april, 2024SVM ' S "ÆLDREREFORM": Tiltrængt værdiskifte, men ringe løft af udhulet pleje - og en form for NPM udskiftes bare med mere hardcore NPM!
Rapport, 145 sider
1. udg. 20.12.24REGIONSAFTALE '24, SUNDHEDSVÆSENET 2010-24, SUNDHEDSVÆSENET I 2030-PLANEN
Kritisk rapport, 350 sider + bilag
25.08.23Velfærden underfinansieret med 35 mia. kr. siden 2010.
Kommentar, 3. sider. Bragt i Arbejderen, https://arbejderen.dk/blog/velfaerden-underfinansieret-med-35-milliarder-kroner-siden-2010/
1. udg., 19. august 2023, rev. 20. sept. 2023, 2. udgave 14.10.23KOMMUNEAFTALE 2024 + STATUS FOR KOMMUNAL VELFÆRD 2010 - 2024: Ringeste kommuneaftale i tiår - massiv underfinansiering af kommunal velfærd.
Kritisk rapport, 365 sider + bilag
18.05.23ARNE - "PLUS" - PENSION: Ringe forbedring, stor forringelse
Kritisk notits, 10 s. Bragt forkortet som øk. kommentar i "Arbejderen"
1. udg. 30.03.23, 2. udg. 31.03.23OK23: KAN REALLØNNEN SIKRES? Godt og mindre gunstigt herfor i forbindelse med OK 23 - forsøg på en kortlægning!
Kritisk notat, 50 sider
24.03.23Ruslands militærbudget er (korrekt) købekraftsreguleret på højde med EU' s.
Kommentar til og kritik af (4.s.) kronik af Susanne Possing m. fl.: "Oprustning er ikke svaret på klodens kriser". Politiken, 21.03.23. Nyhedsbrevet "Kritiske Diskussioner".
1. udg. 27.01.23AFSKAFFELSE AF ST. BEDEDAG: Økonomisk unødvendigt og politisk fejlkurs
Kritisk notat, 25. sider
16.12.22 (1. udg.), 2. ud. 17 - 18.12.22, 3. udg. 25.12.22SVM- REGERING OG REGERINGSGRUNDLAG: Forringelser af velfærd, lønmodtagerkår og grøn omstilling. Er Mette Frederiksen og S på vej tilbage til ”corydonismen”?
Kritisk analyse og kommentar, 15 s.
1. udg. 25.10.22, 2. udg. 14.11.22BORGERLIGE (MØRKE)BLÅ SKATTEPLANER: Angreb på velfærd og fordeling.
Kritisk rapport (250 sider) "Om de økonomiske 2030 - planer fra K,V + M og 2035 - planer fra LA + NB".
30.08.22KOMMUNEAFTALE 2023 OG REVISION AF BUDGETLOV: Ringeste aftale under S og fastholdt Budgetlov vil udhule den yderligere. Kun finanslovspenge redder skindet på næsen for kommunal velfærd.
Kritisk rapport, 260 sider.
1. udgave juni 2022, 2. udgave juli 2022EFTER FORSVARSAFTALEN: Grøn omstilling og genopretning af velfærd kræver udbygning af råderum.
Rapport, 200 sider
1. udgave jan 2022, 2. reviderede udgave juni og juli 2022SUNDHEDSVÆSENET I KRISE pga. års sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold
Rapport, 190 sider
1. udg. 8 april, 2. udbyggede udgave 29. aprilUKRAINE-KRIGENS ØKONOMISKE KONSEKVENSER - internationalt, for Rusland og for Danmark.
Kritisk notat, 27 sider
27. marts 2022 (2. udgave)EU' S OG RUSLANDS MILITÆRE STYRKE SAMMENLIGNET: Kritisk diskussion af Rune Lunds opslag og grafer herom på Facebook
Kritisk Diskussion, notat, 9 sider
31. aug. 2021, rev. 05.09.21Økonomiaftale 2022 for kommuner og regioner: Atter "smallere vej" for velfærden.
Kritisk rapport, nr 77, 270 s.
Ultimo maj 2021FINANSLOVEN FOR 2021: Velfærden løftes for andet år i træk - og der hales ind på efterslæbet Men det halter med den grønne omstilling.
Kritisk rapport nr. 70, 210 sider, opdateret 06.06.21 og 06.01.22
2. udg. 30. april 2021, 3. udg. jan 2022BIDENS "AMERICAN RESCUE PLAN" OG VIDERE ØKONOMISKE PL: Et progressivt skifte i amerikansk politik.
Kritisk rapport, 200 sider. Udsendt med nyhedsbrevet "Kritiske Analyser".
12. marts 2021Økonomiske udfordringer for regeringens klimapolitik.
Notat, 10 sider. Bragt som økonomisk kommentar i Arbejderen 13.03.21
8. feb. 2021BIDENS ØKONOMISKE POLITIK: Matcher den udfordringerne efter Trump?
Kritisk (mini)rapport nr. 75, 80 s.
11.12.20RÅDERUMMET: Langtfra hugget i granit!
Kritisk notat, 28 sider. Udkommet forkortet som artikel i internettidsskriftet "Kritisk Debat"
20. nov. 2020USA´S SPLITTEDE STATER: En samfundsmodel i krise.
Rapport nr, 74, 200 s.
Okt. 2020DK2025 OG KAMPEN OM RÅDERUMMET: Der ER råd til både velfærd og grøn omstilling.
Kritisk rapport, 150 s.
8. Aug. 2020UDLIGNINGSREFORM OG ØKONOMIAFTALER 2021 FOR KOMMUNER OG REGIONER: Velfærden holder skinnet på næsen - men stadig stort efterslæb.
Rapport nr. 72., 200 s. , 1. udg.
Maj 2020CORONA - KRISEN: Økonomiske virkninger og genopretning af økonomien
Rapport, 185 s.
9. marts 2020UDLIGNINGSFORHANDLINGER: Venstre vil skåne rige kommuner på velfærdens bekostning.
Økonomisk kommentar i Arbejderen
25.01.20OFFENTLIGE FINANSER: Store fremtidige udfordringer mht. finansiering af velfærden
Økonomisk kommentar i Arbejderen
21. jan. 2020BUDGETLOVEN 2020: Revideres - eller afskaffes?
Kritisk rapport nr. 70, 1. udg., udbygget og rettet
Dec. 2019FINANSLOV og FINANSLOVSAFTALE for 2020: Blødningen er standset - men stadig langt til genopretning af velfærden.
Kritisk rapport nr. 69, 2. rev. og udbyggede udg. ,215 s.
Sept. 2019., rev. og udb. jan 2020ØKONOMIAFTALERNE FOR 2020 FOR KOMMUNER OG REGIONER: Et løft af velfærden - med begrænsninger.
Kritisk rapport nr. 68, 105, s. , 2. rev. og udbyggede udgave
2019, maj - juniLangsom nedsmeltning af velfærden (3. rapport): UDHULINGEN AF SKATTESYSTEMET 1985 - 2019
Kritisk rapport nr. 63, 185 sider.
2019, april - majSENIORPENSION OG/ELLER TIDLIGERE FOLKEPENSION: Godt og skidt i aftale om seniorpension og forslag om differentieret folkepension.
(Mini)rapport, nr. 66, 50 sider
Marts 2019Langsom nedsmeltning af velfærden (2. rapport): UDHULINGEN AF OVERFØRSELSINDKOMSTERNE 1990 - 2019
Kritisk rapport nr. 64, 155 s.
Jan. 2019Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): UDHULINGEN AF VELFÆRDSSERVICE 2001 -2019.
2. udbyggede og delvist reviderede udgave af Kritisk Rapport, 185 s.
2018, dec.FINANSLOVSAFTALE OG FINANSLOV 2019: Velfærden igen solgt for udlændingestramninger.
Kritisk minirapport nr.62, 100 s.
2018, nov.FATTIGDOM OG ULIGHED på fremmarch i konkurrencestaten - en dokumentation.
Kritisk rapport nr.61, 100 s.
2018, okt.FINANSLOVSFORSLAGET for 2019 er ingen gavebod, men en sparekniv.
Kritisk minirapport nr.60, 40 s.
2018, sept.Kritik af KONKURRENCESTATEN (O.K.Pedersen).
Kritisk rapport nr. 59, 85 s.
2018, aug.Både skidt og kanel i ENERGIAFTALE 2018.
Kritiske Analyser, notat, 24 s.
2018, juli.GRÆKENLAND er langfra ude af gældskrisen og sparepolitikken.
Kritiske Analyser, notat, 29 s.
2018, juni.AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2019: Besparelser vil fortsætte med at udmarve den kommunale velfærd.
Kritiske Analyser, notat, 12 s.
2018, juni.AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI 2019: Produktivitetskrav fortsætter i forklædning.
Kritiske Analyser, notat, 9 s.
2018, maj.VLAK - REGERINGENS ENERGIUDSPIL: Sorte skattelettelser maskeret som grøn omstilling.
Kritiske Analyser, rapport nr. 58, 120 s.
2018, april.OK 18: SEJRE, KOMPROMISSER OG NEDERLAG FOR LØNMODTAGERE OG FAGBEVÆGELSE – forsøg på en nuanceret erfaringsopsamling.
Kritiske Diskusisoner, 13 s.
2018, marts.KOMMUNAL UDLIGNINGSREFORM truer velfærd.
Kritisk rapport nr. 57, 85 s.
2018, feb.VLAK + DF´ S AFTALE OM PERSONSKAT OG HØJERE PENSIONSFRADRAG: Højere indkomst får gevinsten, arbejdsløse og pensionister smuler.
Kritisk notat, 25 s.
2018, feb.Beskeden forbedring af LOV OM FØRTIDSPENSION.
Kritisk kommentar, 2 s.
2018, jan.DR - BESPARELSER sigter mod politisk kontrol og privatisering.
Kritisk kommentar, 2 s.
2018, jan.VLAK VIL FORRINGE JERNBANESERVICEN gennem privatisering og kommercialisering af hele DSB.
Kritisk kommentar, 2 s.
2017, dec.FINANSLOVEN FOR 2018 ER EN SPAREFINANSLOV, der vil forringe velfærden og øge uligheden.
Kritisk notat, 21 s.
2017, dec.VLAK´S, DF´S OG RV´S AKTIESKATTELEMPELSER er topskattelettelser ad bagvejen, der forringer velfærden og øger uligheden.
Kritisk notat, 10 s.
2017, dec.TRUMPS SKATTEREFORM AFSLØRER HAM SOM EN BEDRAGER: Rige og koncerner tilgodeses i forhold til arbejdere og middelklasse.
Kritisk notat, 6 s.
2017, nov.Udfordringer efter kommunalvalget: KOMMUNAL BØRNEPASNING udhules af sparepolitik, voksende opgavemængde, dalende normeringer og forældreflugt.
Kritisk notat, 11 s.
2017, nov.Udfordringer efter kommunalvalget: FOLKESKOLEN er udmarvet af besparelser, inklusionslov og folkeskolereform samt elevflugt.
Kritisk notat, 11 s.
2017, nov.KOMMMUNALVALG 2017: Kommunal hjemmehjælp forringes år efter år pga sparepolitik og trods velfærdsreformernes løfter om at fremtidssikre velfærd og ældrepleje.
Kritisk notat, 8 s.
2017, nov.KOMMMUNALVALG 2017: Regeringen vil videreføre økonomisk spændetrøje om kommunerne til yderligetr skade for velfærden.
Kritisk notat, 13 s.
2017, nov.FINANSMINISTERIET VIL TVINGE OFFENTLIGT ANSATTES ARBEJDSTID OP gennem indgreb i retten til frokostpause i arbejdstiden!!.
Kritisk notits, 2 s.
2017, nov.Tvivlsomt forslag fra NNF om helt at afskaffe EFTERLØNNEN til fordel for "ny ordning (?)".
Kritisk notits, 2 s.
2017, okt.AFTALE MELLEM VLAK OG DF OM BILAFGIFTER: Mere skidt end kanel.
Kritisk notat, 9 s.
2017, sept.TYSK VALGRESULTAT: Svækkelse af arbejderbevægelsen, men selvforskyldt vælgerlussing til SPD.
Kritisk notits, 4 s.
2017, sept.TYSK VALG: Bag Merkel gemmer sig benhård (neo)liberalistisk økonomisk politik.
Kritisk notat, 8 s.
2017, sept.VALGET AF MACRON: Nu skal Frankrig smage neoliberalistisk medicin.
Kritisk notat, 8 s.
2017, sept.VLAK - REGERINGENS TO SKATTEUDSPIL: Maskerede topskattelettelser betalt med velfærd.
Kritisk rapport nr. 56, 35 s.
2017, august.DF sælger ud af valgløfter om vækst i offentligt forbrug.
Kritisk notits, 2 s.
2017, august.Skændsel: MÆRSKS SALG AF NORDSØOLIE ender som foræring til aktionærer og fransk oliegigant.
Kritisk notits, 2 s.
2017, august.VLAK´S 2025- PLAN: Velfærd skal betale (top)skattelettelser.
Kritisk rapport nr. 55, 188 s.
2017, juli.PRIVATISERINGER åbner for privat selvberigelse.
Kritisk Notat, 5 s.
2017, juni.SPAREPOLITIK og NPM har ødelagt SKAT.
Kritisk notat, 9 s.
2017, juni.GRÆKENLAND, HOLLAND OG FRANKRIG: Socialdemokratier straffes for tilnærmelse til neoliberalisme.
Kritisk Diskussion, 4 s.
2017, juni.REGIONSAFTALE 2018: Reel minusvækst og fortsatte produktivitetskrav presser igen velfærd og sundhedsansatte i regionerne.
Kritisk notat, 9 s.
2017, juni.KOMMUNEAFTALE 2018: Reel minusvækst medfører fortsat udhuling af velfærd og bemanding i kommunerne.
Kritisk notat, 8 s.
2017, juni.Opgør med NEOLIBERALISTISK INSPIRERET ØKONOMI OG POLITIK
Kritisk rapport nr. 54, 240 s.
2017, maj.Skidt og kanel i BOLIGSKATTEAFTALEN
Kritisk notat, 14 s.
2017, maj.DONG skandalen: Rigsrevisionens undersøgelser føjer kun en ekstra dimenation til
Kritisk notits, 1 s.
2017, maj.Er Enhedslisten på vej til at gøre Socialdemokratiet til en større fjende? Tilbagesvar tíl Pelle Dragsted
Kritisk diskussionindlæg, 5 s.
2017, maj.Bør et venstrefløjsparti i givet tilfælde vælte en socialdemokatisk regering? Svar tíl Pelle Dragsted
Kritisk diskussionindlæg, 5 s.
2017, maj.Kan et venstrefløjsparti bringe Løkke til magten?
Kritisk diskussionindlæg, 1 s.
2017, marts.Bankerne har ondt i SKATTEMORALEN !
Kritisk kommentar, 2 ½ s.
2017, feb.SPLITTELSE BLANDT "TOPØKONOMER" om fortsat behov for arbejdsudbudsreformer !
Kritisk notat, 21 s.
2017, feb.VLAK´s BOLISKATTEUDSPIL + SKATTEFORHANDLINGER: Skal omfattende velfærdsnedskæringer og pensionsforringelser betale massive skattelettelser til (rige) boligejere?
Kritisk notat, 12 s.
2017, feb.GOLDMANN SACHS salg af sine DONG aktier afslører hulheden i Corydons DONG udsalg
Kritisk notat, 2 s.
2017, jan.PSO AFTALEN ER EN SKANDALE: Hvad gør S og SF i den aftale?
Kritisk notat, 11 s.
2016, nov.VLAK´S REGERINGSGRUNDLAG markerer et skridt til højre i mere (neo)liberalistisk retning - og en satsning på borgerlig blokpolitik.
Kritisk kommentar, 7 s.
2016, nov.TREKLØVER - REGERING for (neo)liberalisme, blokpolitik og velfærdsnedskæring.
Kritisk kommentar, 4 s.
2016, nov.Modstand mod globalisering bag det amerikanske valg og BREXIT.
Kritisk kommentar, 4 s.
2016, okt.BOLIGSKATTEUDSPIL for de velstillede.
Kritisk rapport nr. 52, 55 s.
2016, juni.LÆREN AF BREXIT: EU selv skyld i modstand pga. manglende politisk effektivitet og demokratisk underskud.
Kritisk Analyse, 5 s.
2016, april.DAGPENGEREFORM og DAGPENGEAFTALE vil i overskuelig fremtid IKKE øge beskæftigelsen, snarere tværtimod.
Længere udgave af artikel til tidskriftet "Social Politik", 9 s.
2016, marts.GYMNASIEREFORM: De borgerlige vil tilbage til elitært gymnasium.
Udsendt med nyhedsbrevet "Kritisk Analyser", 14 s.
2016, feb.Gribbene flokes om SU´en.
Udsendt med nyhedsbrevet "Kritisk Analyser", 9 s.
2016, jan.TREPARTSFORHANDLINGER: Indslusningsløn medfører løndumpning og stigende ulighed.
Kommentar, 4 s. Bragt i Arbejderen
2015, nov.FINANSLOVEN 2016 er blevet tilbageskridtets finanslov.
Kritisk Analyse, 14 s.
2015, okt.DAGPENGEAFTALEN er (endnu) en lappeløsning på dagpengereformen.
Kritisk Analyse, 4 s. Sendt som kommentar til "Information".
2015, okt.DAGPENGEKOMMMISSION: Endnu en lappeløsning på dagpengereformen.
Kritisk Analyse, 7 s. Bragt med nyhedsbrevet "Kritisk Analyser"
2015, okt.AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI FOR 2016: Venstreregeringen giver med den ene hånd - og tager (endnu mere) med den anden.
Kritisk Analyse, 8 s. Bringes i Kritisk Debat
2015, sept.METTE FREDERIKSENS REFORM AF FØRTIDSPENSION møder "virkelighedens mur"
Kommentar, 4 s. Bragt i Arbejderen uge 39
2015, aug.EUPROJEKTET - en trussel mod velfærd og demokrati i EU?
Kommentar, 2 s. Bragt i Information 10.08.15
2015, juli.KOMMUNEAFTALE 2016: Venstre dekreterer minusvækst i kommunerne - og S, R og DF lægger stemmer til.
Notat, 6 s.
2015, juli.GÆLDSKRISEN: Behov for reformer både i Grækenland og i ØMU´en.
Notat, 7 s.
2015, juli.Ofres GRÆKENLAND på ideologiens alter?.
kritisk analyse 10 s.
2015, juni.RADIKALE HALVERET: En begmand til "bogholderpartiet".
kritisk notits 1 s.
2015, juni.FOLKETINGSVALGET: DF lukrerede på SR(SF)s blå politik.
kritisk notat 2 s.
2015, juni.LIBERAL ALLIANCES 2025 PLAN: Holder den?
Kritisk analyse, 11 s.
2015, juni.DET ØKONOMISKE RÅDERUM: Har Socialdemokraterne eller Venstre en økonomisk politik for at skabe 140.000 flere jobs frem til 2020?
Kritisk analyse, 19 s.
2015, juni.EU - BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi!
Kritisk notat, 5 s.
2015, maj.DAGPENGEUDMELDING fra Thorning 1. maj løser IKKE grundproblemerne i dagpengereformen!
Kritisk notat, 5 s.
2015,april.GREXIT vil også være en falliterklæring for EU!
Kritisk notat, 6 s.
2015,marts.FASTKURSPOLITIKKEN er ikke nogen indiskutabel fordel for dansk økonomi!
Kritisk notat, 7 s.
2015,februar.PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN: Kritisk interview med Henrik Herløv Lund i det norske tidsskrift "Rødt"
jan. 2015 , 6 s.
2015,januar.ECB´S MASSEUDPUMPNING AF EURO RISIKERER AT BLIVE EN FUSER
Kritisk notat, 3 s.
2014,december.FINANSLOVSAFTALEN 2015 : Er udfordringerne løst?
Kritisk kommentar, 1½ s. , bragt i "Arbejderen" i uge 50
2014,november.NEOLIBERALISME og NEW PUBLIC MANAGEMENT i Danmark 1980 - 2014!
Kritisk rapport nr. 51, 40 s (Addenda til "Richard Seymour: Mod nedskæringer", Forlaget Solidaritet, foråret 2015).
2014,oktober.Regeringens FINANSLOVSFORSLAG for 2015 mangler svar på vækstkrisen og dagpengeudfaldet!
Kritisk notat, 11 s.
2014,september.SR - regeringen fortsætter med at skønmale VÆKST - OG BESKÆFTIGELSESUDSIGTER!
Kritisk notat, 11 s.
2014,august.VISMÆNDENES SELVFINANSIERENDE TOPSKATTELETTELSER er kun en "våd" neoliberalistisk drøm!
Kritisk notat, 5 s.
2014,august.PRODUKTIVITETSKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT: I neoliberalismens tegn!
Kritisk rapport, 120 s.
2014,juli.VÆKSTPAKKE 2014 - uden jobs, grønt tilbageslag og den tunge ende nedad.
Kommentar i Arbejderen 3. juli.
2014,juni.LØKKE MANIPULEREDE medierne og sit parti.
Kommentar. Indlæg bragt i Politiken 5. juni.
2014,juni.INKLUSIONSLOVEN - Antorinis taberprojekt.
Kommentar. Bragt (forkortet) i Arbejderen 28. maj.
2014,maj.NEOLIBERALISTISK ØKONOMISK POLITIK i EU har kostet dyrt i vækst og veflræd.
Kommentar. Bragt i Arbejderen 24. april.
2014,april.INKLUSIONENS ØKONOMI handler om spareøvelse.
Kommentar. Bragt i Dansk Pædagogisk Tidsskrift.
2014,marts.Udokumenterede UDLICITERINGSKRAV fra Produktivitetskommission og regering.
Kommentar. Bragt i Information 24. feb.
2014, feb.SF´S REGERINGSUDTRÆDEN: SF blev fældet af borgerlig økonomisk politik.
Kommentar, 2 s. Bragt i Arbejderen
2014,03.jan.PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN: Endnu et neoliberalistisk inspireret angreb på velfærdsstaten.
Kommentar, 2 s.
2013,18.dec.NEW PUBLIC MANAGEMENT: Neoliberalistisk rehabilitering af markedet overfor, i og på bekostning af velfærdsstaten.
Artikel, 11 s.
2013,14.nov.KOMMUNEVALG: SRSF har fortsat, ja skærpet, VK - regeringens sparepolitik overfor og i kommunerne
Notat, 8 s.
2013,07.okt.FINANSLOVSFORSLAG uden videre perpsektiv
Notat,16 s., offentliggjorti "Kritisk Debat".
2013,09.aug.PRODUKTIVITETSKOMMISSION under liberalistisk flag?
Rapport,115 s., offentliggjort forkortet til artikel i "Kritisk Debat".
2013,07.juli, opdateret nov. 2019FRA DANSK TIL TYSK "HARTZ IV" - ARBEJDSMARKEDSMODEL? - Venstre vil have tyske lønninger og tyske arbejdsmarkedsreformer i Danmark!
Rapport, 30 s., nyhedsbrevet "Kritiske Analyser" .
2013,13.juniSRSF´s økonomiske politik skaber unødig lavvækst og ledighed.
Rapport, 50 s., nyhedsbrevet "Kritiske Analyser" .
2013,23.maj.OPP - en dårlig forretning for det offentlige.
Notat, 5 s. Bragt som kommentar i Information
2013,15.maj.Udbudsøkonomiske "topøkonomer" styrer den økonomiske debat i Danmark.
Kommentar, 2½ s. Bragt i Arbejderen 10.05.13.
2013,29.april.SF - fanget i magten?
Kronik, 6 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2013,2.april.KRITIK AF EVT. ENEGANG FRA ENHEDSLISTEN OVERFOR FOLKEBEVÆGELSWEN MOD EU?
Notat, 4 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2013,27.marts.SF - top bag konfrontationskurs med lærerne?
Notat, 4 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2013,21.marts.SF I REGERING: Til døden dem skiller?
Notat, 7 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2013,06.marts.Derfor er regeringen så blå: THORNING TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERRLIGE IGEN.
Kronik, 5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.Bragt forkortet i Information 16.03.13
2013,03.marts.SRSF´S OG ANTORINIS FOLKESKOLEREFORM: Løft af folkeskolen eller ringere kvalitet i undervisning og børneliv?
Rapport, 60 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2013,27.feb.SRSF´S VÆKSTPLAN ER DEN FORKERTE LØSNING PÅ DET FORKERTE PROBLEM
Notat 11 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet i Information 2802.13. Bragt som kronik i Arbejderen
2013,22.feb.Generalangreb på OVERFØRSELSINDKOMSTSYSTEMET.
Notat 5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til kommentar i Arbejderen 22.02.13
2013,15.feb.KICKSTARTEN er en fuser
Kommentar 3 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2013,15.feb.KOMMUNALE MERBESPARELSER endnu større end angivet af regeringen
Kommentar 5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2013,15.feb.SU - "REFORM" reduceret til ren spareøvelse og rå magt.
Kommentar 4 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2013,08.feb.KONKURRENCEEVNEPAKKE fra DI og regeringen: Erhvervsskattelettelser på bekostning af offentlige midler koster jobs.
Rapport 50 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Lovet bragt som kronik eller kommentar i Information.
2013,30.jan.Har SF tabt kampen om at få øgede offentlige midler ind i regeringens kommende økonomiske pakke?
Notat 5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER. Offentliggjort forkortet til kommentar i Information 04.02.12
2013,22.jan.FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.
Notat 5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet som indlæg i Politiken 28.01.13
2013,17.jan.SU - REFORM ER INGEN "ROBIN HOOD".
Notat 5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt på Modkraft
2013,14.jan.UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 TRUER I HELE 2013: SRSF´s beskæftigelsespolitik har spillet fallit.
Notat 8 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.Bragt på Modkraft
2013,09.jan.SOCIALT SKÆV SU - "REFORM" FRA SRSF: SU skal forringes - med ringere tilgang, øget frafald og større ulighed i uddannelse til følge.
Minirapport 25 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til kommentar i Arbejderen 11.01.13
2012,22.dec.Tesfayes og arbejderristernes tre asociale og farlige fejltagelser.
Kommentar 5 s. Rev. 25.12.12. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER. Bragt som debatindlæg i Politiken 30.12.12
2012,16.dec.MERBESPARELSER I KOMMUNERNE: Velfærd for milliarder forsvinder. Vestager i topmålt hykleri herom.
Notat 10 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2012,15.dec., opdateret sept. 2016 og nov. 2019 (titel og opbygning)FRA WELFARE TIL WORKFARE: Skift fra velfærds - til "arbejds"politik i Danmark?
Minirapport 25 s. 1 Offentliggjort (forkortet) i KRITISK DEBAT december 2012-nummer
2012,14.dec.Kommentar til "Økonomisk redegørelse dec. 2012" - REGERINGENS ØKONOMISKE POLITIK HAR SPILLET FALLIT
Kommentar 6 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til kronik i Arbejderen 21.12.12
2012,30.nov.MED S+SF I REGERING HAR DEN BORGERLIGE POLITIK SEJRET - march venstre om
Kommentar 9 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,23.nov.EUROEN PÅ SELVMORDSKURS? Euroen trækker økonomien ned, undergraver velfærden og splitter Europa
9 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. 2. udvidede udgave. Bragt forkortet som kommentar i Information 24.01.13
2012,15.nov.Skidt og kanel i FINANSLOVSAFTALE OG FINANSLOV 2013
12 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til indlæg i Politiken 21.11.12
2012,06.nov.Præsidentvalget i USA: NEOLIBERALISME HAR VÆRET ET DYRT BEKENDTSKAB FOR AMERIKANERNE!
5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til kommentar i Arbejderen 09.11.12
2012,13.okt.SØVNDALS STORHED OG FALD - formandsvalget først og fremmest en bemand til Søvndals ledelse og kurs!
Kommentar,5 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER. Bragt som kronik i Information 15.10.12
2012,11.okt.BLÅ FINANSLOVSAFTALE ? Gør SRSF en forskel til en borgerlig regering?
Kommentar,2 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,10.okt.SF s formandsvalg: Politisk forandring eller personudskiftning?
Kommentar,2 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,02.okt.Finansministeren skønmaler dystre vækst - og beskæftigelsesudsigter!
Kronik bragt forkortet til kommentar i Information 11.11.12
2012,02.okt.INKLUSIONENS ØKONOMI handler om spareøvelse
Artikel til Dansk Pædagogisk Tidsskrift,5 s.
2012,17.sept.S - kongres: ER SOCIALDEMOKRATERNE PÅ VEJ VÆK FRA SOCIAL OMFORDELING OG UNIVERSEL VELFÆRD?
Notat, 11 s. KRITISKE ANALYSER.
2012,12.sept.FINANSLOVSFORSLAG FOR 2013: Regeringen vil føre nulvækst a la VK.
Rapport, 54 s. KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til kommentar i Arbejderen 14.09.12 og som artikel i KRITISK DEBAT september 2012 - nummer
2012,18.aug.PENSIONSAFTALE KOMMER PENSIONSSEKTOREN TIL UNDSÆTNING - Men på bekostning af pensionspsparerne.
Notat, 10 s. KRITISKE ANALYSER. Bragt i KRITISK DEBAT august 2012 - nummer.
2012,09.juli.AFTALE OM REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB: Mere spareøvelse end hjælp til svage.
Rapport, 105 s. KRITISKE ANALYSER.
2012,28.juni.Skæv reformaftale med V + K om førtidspension og fleksjob risikerer ydermere at koste velfaerd og fyringer.
Notat, 5 s. KRITISKE ANALYSER.
2012,26.juni.Fatal fejltagelse at se Løkke som et mindre onde.
Notat, 5 s. KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,24.juni.Enhedslisten bør nøje overveje konsekvenserne, hvis regeringen evt. væltes. For hvordan undgår vi at få Løkke tilbage?
Notat, 5 s. KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,21.juni.REGIONSAFTALEN FOR 2013: SRSF viderefører VK´s smalvækst for sundhedsvæsenet.
Minirapport, 25 s. KRITISKE ANALYSER.
2012,19.juni.KOMMUNEAFTALEN FOR 2013: SRSF viderefører nulvækst og langsom nedsmeltning af velfærd og selvstyre i kommunerne.
Minirapport, 33 s. KRITISKE ANALYSER. Bragt som kronik i Arbejderen 04.07.12
2012,12.juni.Konservativ økonomisk teori sænkede TREPARTSFORHANDLINGER
Notat, 18 s. KRITISKE ANALYSER.
2012,08.juni.AFLYSNING AF TREPARTSFORHANDLINGER: Kæmpenederlag for regeringens udbudsøkonomiske strategi og wakeupcall til S+SF og fagtop!
Kommentar, 3 s. KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,26.maj.SRSF´S 2020 - PLAN: "Danmark i arbejde - eller i arbejdsløshed ?
Rapport, 130. s. KRITISKE ANALYSER. Bragt som kronik i Arbejderen 13.06.12 og som artikel i KRITISK DEBAT JUNI 2012 - nummer.
2012,08.maj.NYD STORE BEDEDAG - det kan blive den sidste du får!
Kronik, 4.s. Bragt i Information 08.05.12.
2012,02.maj.Godt og mindre godt i FORVENTET TREPARTSAFTALE?
Rapport, 115 s., nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2012,26.april.(GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK?
Debatindlæg, 6 s., nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,24.april.Lave ydelser til "unge": Forvarsel om GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?
Notat, 8 s., nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2012,20.april.På vej mod GENINDFØRELSE AF FATTIGDOMSYDELSER?
Notat, 4 s., nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2012,20.april.BUDGETLOV: Sikring af økonomien eller amputering af det offentliges og kommunernes økonomiske handlerum?
Rapport, 70 s., nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2012,17.april.SØVNDAL ELLER/OG KAOS?
Debatindlæg, 4 s., nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,14.april.SF - på vej ud til højre?
Debatindlæg, 11 s., nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,13.april.SRSF´s SMALVÆKST: Sikring eller afvikling af velfærden?
Rapport, 45 s., nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2012,11.april.SRSF´S ØKONOMISKE POLITIK: Økonomisk ansvarlig og realistisk?
Kommentar, 4 s., nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,5.april.DE RADIKALES MÅL: S + SF UNDER "ANSVARETS ÅG" - Med ødelæggende politiske konsekvenser?
Notat og debatindlæg, 15 s., nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,4.april.Ikke UPROBLEMATISK at stemme imod finanslov.
Debatindlæg, 5 s., nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,3.april.SPECIALUNDERVISNING tilbage i folkeskolen: Inklusion eller spareøvelse?
Rapport, 75 s., nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2012,2.april.Myter og realiteter om STATSUNDERSKUDDET
Rapport, 37 s., nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2012,27.marts.BETTINA POST i fejlagtigt forsvar for Mette Frederiksen og førtidspensionsreformen
Kommentar, 9 s., nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,26.marts.Man skal lade de borgerlige om at ville vælte regeringen.
Debatindlæg, 3 s.,nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,24.marts.ELDRUP - SAGEN: MERE HERI END LØN? Og er privatisering et mål?
Notat, 7 s., 3. rev. udgave, nyhedsbrevet KRITISKE ANALAYSER
2012,21.marts.Skal besparelser på svage og velfærd lukke hullet efter VKO s u -. og underfinansierede skattelettelser?
Notat, 20. s, nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2012,16.marts.Er S OG SF lovligt undskyldt i at føre blå politik?
Kommentar, 4. s, nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,15.marts.SRSF og VK regering: Kun få milliarders forskel?
Kommentar, nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,13.marts.NÅR "HJÆLPEN" SKADER: Bag Mette Frederiksens gyldne hensigtserklæringer om hjælp til svage unge gemmer sig krasse forringelser af ydelser og vilkår!
Kronik i Politiken 13.03.12.
2012,3.marts.METTE FREDERIKSENS UDSPIL TIL REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB: Hjælp eller økonomisk pisk?
Rapport 114 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til artikel i KRITISK DEBAT - april 2012 - nummer.
2012,3.marts.S (og SF) PÅ KATASTROFEKURS? Historisk vælgerlussing.
10 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2012,14.feb.SRSF´S KOMMENDE 2020 PLAN OG BUDGETLOV: Endnu stærkere nedsmeltning af velfærd og selvstyre i kommunerne end VK.
Notat, 14 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt som artikel i KRITISK DEBAT februar 2012 - nummer
2012,07.feb.EU FINANSPAGTEN - sparedoktrin og magtcentralisering i EU og indskrænkning af Danmarks økonomiske handlefrihed.
Rapport, 27 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt forkortet til kommentar i Politik 02.02.12, som kronik i Arbejderen 29.02.12 og som artikel i KRITISK DEBAT februar 2012 - nummer
2012,04.feb.S + SF fortsætter opgivelse af mærkesager - med risiko for yderligere vælgermæssig nedtur.
Notat, 7 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2012,02.feb.STATSUNDERSKUD: Claus Hjorth Frederiksens bebudede overtrædelse af EU - reglerne dementeret for andet år i træk
Notat, 4 s. Offentliggjort på Fagligt Ansvar
2012,28.jan.THAILAND - mellem reform og reaktion
International analyse , 7 s. Nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2011,13.dec.2011.NY EUROPAGT? - Euroen er en fejlkonstruktion
Notat , 9 s. Bragt som kronik i Information 27/12-12.
2011,7.dec.2011.KONTANTHJÆLP: Er Mette Frederiksen igang med en jagt på kontanthjælpsmodtagere?
Kommentar, 7 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2011,5.dec.2011.VÆLGERFLUGT FRA S: Thorning må genopbygge troværdigheden ved at leve op til forventninger.
Kommentar, 4 s. Nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2011,3.dec.2011.DANMARK PÅ RECESSIONSKURS: Offentlige besparelser har hovedansvaret.
KRITISK KOMMENTAR, 3 s.
2011,3.dec.2011.ANDERS BREIVIK GAL - Men er der mere i sagen.
KRITISK KOMMENTAR , 3 s.
2011,1.dec.2011.FINANSLOV og finanslovsaftale 2012: (Mere)Positiv forskel til VKO - men .....
KRITISK ANALYSE, rapport , 35 s. Offentliggjort Fagligt Ansvar 6/12-11
2011,20.nov. 2011.SERVICEEFTERSYN PÅ NORDSØOLIEAFTALEN: Reelle ændringer eller "holdkæftbolsje"?.
KRITISK ANALYSE, notat , 25 s. Offentliggjort Arbejderen 7/12-11
2011,18.nov. 2011.Truer økonomisk centralisering mod gældskrisen med at skubbe demokratiet tilside i EU?.
KRITISK ANALYSE, notat , 4 s.
2011,7.nov. 2011.FINANSLOVSFORSLAG FOR 2012 FRA SRSF - REGERINGEN: Symbolske ideologiske kanter til VKO, men i hovedsagen samme borgerlige økonomiske politik.
KRITISK DISKUSSION, rapport , 35 s.
2011,29.okt. 2011.EU´S REDNINGSPLAN: Gældskrisen inddæmmet for nu, men grundlæggende øk. problemer bag den uløste - og formynderstat truer
KRITISK ANALYSE, rapport , 70 s.
2011,17.okt. 2011.S+SF "STORE POLITIKUDSALG" I REGERINGSGRUNDLAGET: Langt dybere årsager end De Radikale og en trussel mod hele regeringsprojektet!
KRITISK DISKUSSION, notat,2. rev. udg., 16 s.
2011,09.okt. 2011.SRSF - regeringens økonomiske politik: Modernisering eller tilbageskridt?
KRITISK DISKUSSION, rapport, 35 s.
2011,30.sept. 2011.OFFENTLIG - PRIVATE PARTNERSKABER: Genvej til flere velfærdsinvesteringer eller anden form for privatisering?
KRITISK ANALYSE, rapport, 55 s. Offentliggjort (forkortet) i Information 5/12-11
2011,11.sept. 2011.Danmark har brug for en "økonom opposition".
KRITISK ANALYSE, Notat, 7 s.
2011,05.sept. 2011.DE RADIKALES 2020 - PLAN: Midtsøgende eller borgerlig politik?
KRITISK DISKUSSION, Rapport, 40 s. 2. udg. sept 2011. Bragt forkortet til kronik i Arbejderen 14/9-11
2011,22.aug 2011."FAIR LØSNING 2020" - Den "mindst ringe" 2020 - plan!.
KRITISK DISKUSSION, Rapport, 70 s. 3. rev. udg.
2011,20.aug 2011."REFORMPAKKEN 2020" - Ingen sikring af økonomien og velfærden!.
KRITISK ANALYSE RAPPORT, 62 s.. 3. rev. udg.
2011,18.aug 2011.Kan 2020 planerne løse krisen og de økonomiske udfordringer?
KRITISK DISKUSSION 11 s. Bragt i "Information" 26/8-11 forkortet til kommentar
2011,14.aug 2011.Drømmen om NEOLIBERALISMEN og MARKEDSSTATEN.
KRITISK ANALYSE 5 s.
2011,25.juli 2011.Højrepopulismen og Dansk Folkepartis moralske og ideologiske ansvar for norsk terrormassakre.
KRITISK DISKUSSION 5 s.
2011,8.juni 2011.Nyliberalistisk ideologi og teori i dansk økonomisk tænkning.
Notat 15 s. Offentliggjort forkortet til kronik i Berlingske 9/6-11 med Poul Thøis Madsen som medforfatter.
2011,5.juni 2011.AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2012: Fortsat nulvækst og nedslidning af velfærd og selvstyre, mens medarbejdere fyres og de svageste må holde for.
Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2011,2.juni 2011.AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI 2012: I skyggen af nulvæksten.
Offentliggjort på FAGLIGT ANSVAR
2011,30.maj.ØKONOMER: Regeringens 2020 - plan hænger ikke sammen økonomisk
Offentliggjort sammen med Preben Etwil, Bent Greve, Flemming Ipsen, Jesper Jespersen og Per Kongshøj Madsen i Berlingske Tidendes magasin Politiko under titlen: "Røde tal i Blå Plan"
2011,20.maj.Tilbagetrækningsaftalen: Socialt skæv og med milliardhul i økonomien
Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2011,17.maj.EU på vej mod finanskrise 2.0?
Offentliggjort som kronik i Information 8/6-2011
2011,08.maj.2020 - plan: Vi har ikke råd til (EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET !
Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSISONER
2011,29.april.BUDGETLOV: Regeringens forslag til udgiftsloft truer mulighed for offentlig vækst - og beskæftigelsespolitik såvel som velfærd og selvstyre i kommunerne !
Offentliggjort i dagbladet Information sammen med Hardy Hansen, Villo Siggurdsson og Ole Thorbek.
2011,16.april.VÆKSTFORUM: Fortidens myter eller fremtidens politik?
Offentliggjort i Kristeligt Dagblad 16.04.11 sammen med Jens Jonatan Steen.
2011,15.april.2020 - PLANEN: Afgrunden er ikke nær
Offentliggjort i Information 15.04.11 sammen med Preben Etwill.
2011,08.april.VK - regeringens forventede 2020 - PLAN: Er Danmark (igen) på vej mod en økonomisk afgrund - eller alligevel ikke?
Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2011,04.april.EUROPAGT vil koste dansk økonomisk selvstændighed
Offentliggjort i Politiken 04.04.11 sammen med Hardu Hansen.
2011,21.marts.ACCEPT AF KONKURRENCEEVNEPAGT: Er S + SF´s garantier i dyb modstrid med pagtens sigte og substans?
Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER.
2011,21.marts.INTET NYT FRA VÆKSTFORUM: Kun fortidens politik istedet for fremtidens !!.
KRITISKE ANALYSE. Offentliggjort Faglig Ansvar.
2011,11.marts.EU: GÆLDSKRISE,EURO OG "EUROPAGT": Velfærds - og beskæftigelsespolitik indordnes under hensyn til statsoverskud, erhvervenes profitablitet og stærk euro.
Småskrift nr. 18 fra Forlaget Alternativ (56 s ialt). 2. rev. udg. Offentliggjort bl.a. på Fagligt Ansvars hjemmeside.
2011,11. feb. 5 KORTE NOTATER om "Regeringens Tilbagetrækningsreform".
Småskrift nr. 20 fra Forlaget Alternativ (55 s ialt). Offentliggjort bla. på MODKRAFT.
2011, 3. feb. FAKTA og FIKTION om AFVIKLING AF EFTERLØNNEN
KRITISK RAPPORT, 125 s. Offentliggjort bla. på Fagligt Ansvar.
2011, 21. jan. UDSPIL TIL FOLKESKOLEREFORM FRA S+SF RESPEKTIVE RV: Både frem - og tilbageskridt.
KRITISK DISKUSSION, 32 s. Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER, på Facebook samt Modkraft.
2011, 19. jan. FTF - OG BETTINA POST - I UDSALG AF EFTERLØNNE
KRITISK DISKUSSION, 11 s. Offentliggjort på Facebook, SeNyt og Modkraft. Offentliggjort i Arbejderen 25&1-2011.
2011, 12. jan. PISA 2009 OG VKS UDSPIL TIL FOLKESKOLEREFORM: Er folkeskolen dumpet eller regeringens skolepolitik?
KRITISK RAPPORT, 70 s. Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER samt på FAGLIGT ANSVAR.dk .
2011, 05. jan. Afskaffelse af efterlønnen vil koste kassen.
KRITISK NOTAT, 2 s. Bragt i Søndagsavisen 16/1-2011.
2011, 05. jan. Afskaffelse af efterlønnen vil medføre stor ældre - OG ungdomsrbejdsløshed.
KRITISK NOTAT, 2 s. Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2011, 05. jan. Politikere og økonomer har kæmpeansvar for vildførelse om beskæftigelse for efterlønnere.
KRITISK NOTAT, 2 s. Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER.
2011, 04. jan. Udsigterne er ringe for at beskæftige 140.000 flere ved afskaffelse af efterlønnen.
KRITISK NOTAT, 7 s. Bragt forkortet til kronik i Arbejderen 18/1-2011.
2011, 02. jan. AFSKAFFELSE AF EFTERLØNNEN VIL KOSTE 8½ MIA. KR. ÅRLIGT
KRITISK NOTAT, minirapport 25 s. Offentliggjort på i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Bragt i Information 24/1-2011 forkortet til kommentar
2011, 01. jan. MYTER OG REALITER OM DET OFFENTLIGE FORBRUG.
KRITISK RAPPORT, 47. s. Offentliggjort i nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER. Offentliggjort (forkortet) i Information 24.30.11.
2010, 14. dec. FÆLLES UDSPIL FRA S, SF OG RV TIL REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB: Førtidspension forsvaret - fleksjob opgivet? .
KRITISK DISKUSSION, 16. s. Bragt forkortet som indlæg i Arbejderen 13/1-2011
2010, 11. dec. VK´S UDSPIL TIL REFORM FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB: Hjælp til at komme i arbejde - eller parkering i fattigdom og uvished? .
KRITISK RAPPORT, 35. s. Artikel med sammendrag offentliggjort i Arbejderen 14/1-2010
2010, 02. dec. SF ledelsens dobbelte fejltagelse i spørgsmålet om pointsystem for familiesammenføring.
KRITISK DISKUSSION, 4. s. Offentliggjort i nyhedsbrevet "KRITISKE ANALYSER"
2010, 26. nov. Afskaffelse af efterløn intet økonomisk vidundermiddel.
KRITISK notat, 4. s. Bragt som kommentar i dagbladet INFORMATION 24/12-2010
2010, 08. okt. Myter og realiteter om VKO´S U - OG UNDERFINANSIEREDE SKATTELETTELSER.
KRITISK notat, 2. s. . Bragt som kommentar i dagbladet INFORMATION 8/11-2010.
2010, 07. okt. VK s forslag til FINANSLOV 2011 - Nulvæksten vingeskudt allerede inden igangsættelse?.
KRITISK notat, 13. s.
2010, 23. sept. Verdens bedste folkeskole - eller bare verdens "bedste" folkeskolebesparelser.
KRITISK RAPPORT, 60. s. Småskrift nr. 11 fra Forlaget Alternativ. Bragt forkortet til kronik i Arbejderen 21/10-2010.
2010, 14. sept. Rigtigt dårligt forslag, at S+SF SKAL DROPPE EFTERLØN.
KRITISK DISSKUSSION, 1½. s.
2010, 06. sept. SKIDT OG KANEL I S+SF´S FINANSLOVFORSLAG FOR 2011 + REVISION AF "FAIR LØSNING"?.
KRITISK DISSKUSSION, 11. s. Bragt forkortet som artikel i Kritisk Debat okt.Rev. udgave fra dec. 2010
2010, 04. sept. UDLICITERING I ARBEJDSMARKEDS - OG BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN: Større økonomisk effektivitet eller økonomisk favorisering af markedet?.
KRITISK ANALYSE, 23. s.Bragt forkortet som kronik i Information 13/10 - 2010
2010, 01. sept. Det Radikale Venstre og den økonomiske krise.
Kronik skrevet sammen med Kai Vangskjær. 4 s. Bragt i Information 14/9-2010
2010, 22. aug. LO s bud på 15 mia. kr. til Fair Løsning: Realistisk - og rigtigt?.
KRITISK DISKUSSION, 17. s. Bragt hos Fagligt Ansvar
2010, 18. aug. Kvalitetssikring af oppositionens økonomiske planer (I).
KRITISK DISKUSSION, 18. s. Bragt på Fagligt Ansvar
2010, 10. aug. Det Økonomiske Råds katastrofeprognose for de offentlige finanser i "Dansk Økonomi 2010": Konstruktion eller realitet?.
KRITISK ANALYSE, 22. s.
2010, 4. aug. REFORM AF FOERTIDSPENSION OG FLEKSJOB: VK i opgør med rummeligt arbejdsmarked.
KRITISK ANALYSE, 19. s. Bragt (forkortet) som kronik i Information 13/8 - 2010
2010, 1. aug. Myter og realiteter om efterlønnen.
KRITISK ANALYSE, 12. s. Bragt (forkortet) som kronik i Politikken 11/8-2010.
2010, 15. juni. ""Aftale" om kommunernes økonomi 2011:Nulvæksten effektueres - på bekostning af velfærd, offentligt ansatte og de svageste.
KRITISK ANALYSE, 12. s.
2010, 14. juni. "FAIR LØSNING:S og SF må være modigere.
Kronik bragt i dagbladet INFORMATION , 4. s.
2010, 13. juni. "AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI 2011:Friholdelse fra nulvækst - mere af navn end af gavn.
KRITISK ANALYSE, 7. s. Bragt på Faglige Ansvar
2010, 28. maj. "VKO´S GENOPRETNINGSAFTALE - Velfærd, ledige og børnefamilier betaler topskattelettelser.
KRITISK RAPPORT, 35. s.
2010, 23. maj. "REGERINGENS GENOPRETNINGSPAKKE - På vej tilbage til klassesamfundet?
KRITISK ANALYSE, 15. s.
2010, 11. maj. *EN FAIR LØSNING - Godt og skidt i S og SF ´s økonomiske plan. Og forslag til forbedring.
KRITISK DISKUSSION, 13. s.
2010, 05. maj. VK s besparelser i kommunerne langt mere omfattende end 4 mia. kr og 8000 stillinger.
KRITISK ANALYSE, 7. s. Offentliggjort Facebook
2010, 30. april. *FAIR FORANDRING - forsøg på en fair vurdering. "Fair Forandring" og "Skattereformen" fordelings - og velfærdsmæssigt samt statsfinansielt. Kan udspillet gøres (endnu) bedre?
KRITISK RAPPORT, 45 s. >Udgivet som elektronisk publikation af Forlaget Alternativ
2010, 25. april. VK ´s besparelser langt større end 8.000 stillinger
4 s. Kommentar lovet optaget i Information 5/5 -10
2010, 17. april. Højere dagpenge i begyndelsen af ledighedsperioden mod halvering af dagpengeperioden - EN GOD BYTTEHANDEL ?
3 s. Udsendt over nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2010, 16. april. KAN SF FASTHOLDE STEMMER TIL LÅNS ?
3 s. Udsendt over nyhedsbrevet KRITISKE DISKUSSIONER
2010, 14. april. INGEN MIRAKELKURE MOD REGERINGENS BESPARELSER: Efterlønsindgreb, brugerbetaling, effektivisering og udlicitering ikke noget alternativ
8 s. Kommentar lovet optaget i dagbladet INFORMATION 21/4
2010, 16. marts. BRUGERBETALING I KOMMUNER: Vender den tunge ende nedad og gift for velfærden.
3 s. Kommentar der bragt 25/3 i dagbladet INFORMATION
2010, 08. marts. REGERINGENS KONVERGENSPROGRAM: Effekt, begrundelser og alternativer vedr. nulvækst.
30 s. KRITISK RAPPORT, 40 s. Småskrift nr. 8 fra Forlaget Alternativ
2010, 24. feb. VK - regeringens arbejdsprogram - genbrug af Fogh.
Bragt forkortet til kommentar i Information 25/2-10
2010, 21. feb. NULVÆKST FOR OFFENTLIGE UDGIFTER VIL KOSTE OFFENTLIGE STILLINGER, ØGET ARBEJDSLØSHED OG VELFÆRDSFORRINGELSER. Men der er et alternativ!
Udsendt via nyhedsbrevet KRITISK RAPPORT, 40 s.
2010, 18. feb. Olieselskaber tjener tykt på EU´s CO2 - kvotesystem?
KRITISK ANALYSE offentliggjort på Fagligt Asvar.
2010, 16. feb. S OG SF - ET KLART (NOK) ALTERNATIV?
KRITISK DISKUSSION på Facebook
2010, 15. feb. SF - MELLEM RESULTATORIENTERING OG POLITISK ALTERNATIV
KRITISK DISKUSSION offentliggjort i februar nummeret af KRITISK DEBAT.
2010, 11. feb. VEJEN UD AF KRISEN - Gang i 10´erne!
Kronik i INFORMATION af Henrik Herløv Lund, Kai Vangskjær og Ole Thorbek!
2010, 06. feb. OPPOSITIONEN MÅ UD FOGHS OG KJÆRSGÅRDS SKYGGE!
KRITISK DISKUSSION om centrum venstres politikudvikling: Det er vigtigere at sikre høj mobilisering af egne vælgere end at hente stemmer hen over midten!
2010, 03. feb. BEHOV FOR EN STÆRKERE OG BREDERE CENTRUM VENSTRE DEBAT
KRITISK DISKUSSION om centrum venstres politikudvikling: Skal den kun ske i snævre udvalg partiledelserne imellem?
2010, 01. feb. KRISEN, ARBEJDSLØSHEDEN OG STATSUNDERSKUDDET: Besparelses - eller vækststrategi? Hvad skal venstrefløjens svar være?
KRITISK RAPPORT. Småskrift nr. 7 fra Forlaget Alternativ.
2010, 28. jan. Hvad skal venstrefløjens svar være på statsunderskud, arbejdsløshed og vækstfald?
KRITISK ANALYSE offentliggjort på Fagligt Ansvar 9/2-10.
2010, 24. jan. MOD ET SYGDOMSMARKED: Sigter den nyliberale politik for sundhedssektoren på at forvandle den til et sygdomsmarked?
Udsendt over KRITISKE ANALYSER.
2010, 23. jan. PRIVATE UNIVERSITETER:Er indførelse af brugerbetaling på de offentlige universiteter det egentlige hovedmål?
Kommentar bragt i Arbejderen 9/2-10.
2010, 20. jan. DAGPENGEFORRINGELSER - hvorfor egentlig det?
Kommentar bragt forkortet i Dagbladet.
2010, 13. jan. KRONELOFT: Konservativt krav om fastfrysning af offentlige udgifter vil medføre drastisk forringelse af velfærden og fyringer af offenntligt ansatte.
Offentliggjort i "Information" 25/1-10.
2010, 12. jan. Gudske tak og og lov for efterlønnen.
Analyse 4.s bragt forkortet i Politiken 20.01.10 .
2010, 09. jan. DE RADIKALES GENOPBYGNINGSPLAN: Negativ effekt på beskæftigelse og statsunderskud og tilmed asocial.
KRITISK DISKUSSION om centrum venstre politik offentliggjort på"Facebook".
2010, 05. jan. SVAR TIL VILLY SØVNDAL OG DISKUSSIONSBIDRAG: RISIKERER SF' S HØJREDREJNING I VÆRDIPOLITIKEN OG DEN ØKONOMISKE POLITIK AT UDVANDE OPPOSITIONEN OG ALTERNATIVET TIL VKO?
KRITISK DISKUSSION om centrum venstre politik (6 s.) offentliggjort på"Facebook".
2009, 20. dec. CEPOS og nyliberale økonomer i kampagne for brugerbetaling på videregående uddannelser - og for private universiteter.
9 s. offentliggjort i nyhedsbrevet "KRITISKE ANALYSER".
2009, 16. dec. KLIMAAFTALE I KØBENHAVN: Krav til en aftale.
KRITISK ANALYSE på 12 s. offentliggjort i "Arbejderen".
2009, 14. dec. ØKONOMISK REDEGØRELSE DEC. 09: Regeringen undervurderer igen krisen og arbejdsløshede og fastholder fejlslagen økonomisk politik.
KRITISK ANALYSE på 5 s. offentliggjort på "FAGLIGT ANSVAR".
2009, 07. dec. Klimatopmødet: Handel med CO2 - kvoter virker ikke.
KRITISK ANALYSE på 7 s. offentliggjort på "MODKRAFT".
2009, 23. nov. OECD: Velfærden skal betale finanskrisen.
KRITISK ANALYSE på 2 s. offentliggjort på Fagligt Ansvar.
2009, 09. nov. S og SF i dilemma mellem fortsat skattestop og velfærdsforbedringer i kommunerne?
KRITISK DISKUSSION på 2 s. offentliggjort i "Arbejderen".
2009, 06. nov. OECD om dansk økonomi: Nyliberalisme kuren for Danmark?
KRITISK KOMMENTAR på 1 s. offentliggjort på Fagligt Ansvar.
2009, 01. nov. KOMMUNEVALGETS HOVEDSPØRGSMÅL:Ja eller nej til privatisering af og skatteloft for velfærden?
KRITISK INDLÆG på 2 s. offentliggjort på SeNyt og FaceBook.
2009, 25. okt. S og SF´s skattepolitik: Gode delelementer, men fortsat skattestop og topskattelettelser mindre godt.
KRITISK DISKUSSION på 3 s. offentliggjort på SeNyt og på FaceBook.
2009, 20. okt. Regeringens uddannelsespolitik på fortsat fejlkurs.
KRITISK KOMMENTAR på 4. s offentliggjort i nyhedsbrevet "KRITISKE ANALYSER".
2009, 17. okt. REGERINGEN STRAFFER KOMMUNERNE ØKONOMISK.
KRITISK KOMMENTAR på 4. s offentliggjort på FAGLIGT ANVSVAR,, SeNyt og FaceBook.
2009, 7. okt. REGERINGENS AFBUREAUKRATISERINGSPLAN: "Pletrens" istedet for tiltrængt hovedrengøring i selvskabt bureaukrati.
KRITISK ANALYSE på 7. s offentliggjort på FAGLIGT ANVSVAR,, SeNyt og FaceBook.
2009, 05. okt. Socialdemokratismens krise skyldes mangelfuldt brud med New Labour, "Den Tredje Vej", nyliberalisme og markedstænkning.
KRITISK DISKUSSION på Face Book og SeNyt.
2009, 03. okt. Nej til De Radikales krav til venstrefløjen om velfærdsforringelser og topskattelettelser.
Debatindlæg på Facebook og Modkraft.
2009, 01. okt. VÆKSTFALD: VK - regeringens medansvar for vækstfald, krise, arbejdsløshed og underskud.
Bringes (forkortet) som kommentar i INFORMATION.
2009, 28. sept. LÆREN AF VALGET I TYSKLAND: Endnu et nederlag for "New Labour" og nyliberalistisk inspiration i de europæiske socialdemokratier.
KRITISK DISKUSSION offentliggjort på SeNyt
2009, 21. sept. Introduktion til ny bog: "´MOD DET TODELTE SAMFUND - Fra Kvalitetsreform til minimumsvelfærd".
Udsendes 29. sept på forlaget "Nyt fra Samfundsvidenskaberne".
2009, 15. sept. VALGSEJR PÅ ET HÆNGENDE HÅR. Om læren for centrum venstre i Danmark af den rød - grønne koalition og valgsejren i Norge.
KRITISK DISKUSSION offentliggjort på www.fagligtansvar.dk og www.SeNyt.dk.
2009, 06. sept. EN KRISTEN SIGER FRA: Folkekirken bør åbent støtte sognepræst Per Ramsdal fra Brorsonskirken OG de tvangsudviste irakere.
Åbent brev til Københavns Biskop.
2009, 26. aug. "FINANSLOV med håndbremse".
Indlæg i Politiken 26.08, 2. sektion, s. 7
2009 24. aug. FINANSLOVEN FOR 2010: De spildte muligheders finanslov?
Mellemlang analyse (12 s) bragt udsendt over KRITISKE ANALYSER
2009 20. aug. Ineffektive og skæve SU - forslag fra Arbejdsmarkedskommissionen.
Analyse (5 s) bragt på www.SeNyt.dk
2009 19. aug. Arbejdsmarkedskommissionen: "Stor ståhej for ingenting".
Kronik (4 s)om Arbejdsmarkedskommissionens endelige redegørelse og forslag. Bragt i dagbladet "Information" 20/8-09 .
2009 14. aug. ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONEN: Forkert timing og fejlagtige virkemidler. 2. gennenmrev. udgave vedr. Arbejdsmarkedskommissionens endelige rapport.
Minirapport (45 s.) fra "Forlaget Alternativ".
2009 27. juni. KVALITETSREFORMEN i et teoretisk - økonomisk perspektiv. Kvalitetsreformen udtryk for New Public Management
Kort analyse (4 s.) til tidskriftet "Social Politik".
2009 16. juni. Aftale om kommunernes økonomi 2010: ET SKRIDT FREM OG ET SKRIDT TILBAGE.
Mellemlang analyse (6 s.) udsendt over nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER
2009 8. juni. NEW PUBLIC MANAGEMENT kontra TILLIDSSTYRING: Tænkningen bag og reformanbefalingerne i NPM . Kritik heraf og bud på et alternativ.
Oplæg i powerpoint.
2009 5. juni. NEW PUBLIC MANAGEMENT - model og kritik.
Kort artikel (5 s.) til det norske "Radikalt Økonominettverks" tidsskrift "RØST".
2009 3. juni. GLOBAL(e) KRISE(r): Baggrund i nyliberalisme og finanskapitalisme. Klimamæssige og sociale følgevirkninger. Veje frem.
Oplæg i overheads til debatmøde i IDA om "Hvilke krise? Hvilke veje frem". Offentliggjort på IDA´s hjemmeside.
2009 28. maj. ØKONOMISK KRISE: RISIKO FOR EKSPLOSION I LEDIGHED - MEN FORTSAT FODSLÆBENDE ØKONOMISK POLITIK. Kommentar til regeringens "Økonomisk redegørelse maj 2009" og Det Økonomiske Råds "Dansk Økonomi Forår 2009".
Bragt i Arbejderen 3/-09.
2009 25. maj. Aftale om kommunernes økonomi 2010: VK - regeringens nyliberalisme ansvarlig for bureukratiseringen i kommunerne.
Offentligtgjort 4/6 - 09 på "Fagligt Ansvar"
2009 24. maj. Aftale om kommunernes økonomi 2010: Regeringens 2015 - plan ansvarlig for velfærdsforringelser i kommunerne.
Offentliggjort Modkraft Debat.
2009 22. maj. KRISEN OG DEN ØKONOMISKE POLITIK: Kan vi forbruge os eller bygge os ud krisen eller skal offentlig beskæftigelse øges?
Bragt i dagbladet INFORMATION 9/6-09.
2009 22. maj. DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: Baggrund, udsigter og hvad kan der gøres?
Længere analyse (32 s) udsendt som småskrift nr.6 fra Forlaget Alternativ.
2009 24. april. SYGEFRAVÆR: Fra solidaritet til mistillid i behandlingen af sygedagpengemodtagere?
Overheads i powerpoint til faggruppemøde for Socialrådgivere i Fagbevægelsen
2009 7. april. FOGHS EFTERMÆLE: ET DELT DANMARK.
Kronik (4 s). Offentliggjort i INFORMATION
2009 27. marts. SKATTEREFORMAFTALEN i Forårspakke 2.0: Fordelingspolitisk,samfundsøkonomisk og klimamæssig effekt. OG HVAD ER ALTERNATIVET?.
Småskrift nr. 5 fra Forlaget Alternativ.
2009 26. marts. SKATTEREFORM: Fordelingspolitisk og samfundsøkonomisk effekt. Alternativer.
Foredrag i powerpoint overheads til SFU Århus.
2009 09. marts. SOCIAL HJÆLPEPAKKE: Efter 100 mia. i hjælpepakke til bankerne må det være tid til nogle milliarder til de socialt udsatte.
Artikel til Kirkens Korshærs blad "Korshæren" 27/3-09
2009 02. marts. NEW PUBLIC MANAGEMENT - modernisering eller nyliberalt samfundspolitisk projekt?
Overheads med oplæg til "Velferdskonference 2009", Oslo, Norge
2009 18. feb. Skattekommissionens reformforslag: UHELLIG ALLIANCE BAG FORSLAG OM SU - FORRINGELSE
6 s. Offentliggjort SeNyt.
2009 06. feb. SKATTEREFORM for velhaverne?
Kronik (6 s.)Offentliggjort (forkortet) Arbejderen.
2009 03. feb. SKATTEREFORM: Vurdering af Skattekommissionens reformforslag
Minirapport (13 s.)offentliggjort MODKRAFT.
2009 02. feb. SKATTEKOMMISSIONENS REFORM: En reform for fremtiden eller fortiden?
Kronik (4 s.)offentliggjort INFORMATION 02/2-09.
2009 01. feb. GRØN SKATTEREFORM.
Rapport på 55 sider udsendt over KRITISKE ANALYSER.
2009 30. jan. GUMPETUNGT TRAFIKFORLIG
Notat (5 s.)offentliggjort SeNyt.
2009 29. jan. SKATTEREFORM: En grønnere skattereform.
Indlæg (2 s.)offentliggjort i POLITIKKEN 29/1-09.
2009 20. jan. SKATTEREFORM: Alternativ til Skattekommissionens reformforslag.
Minirapport (16 s.)offentliggjort "KRITISKE ANALYSER".
2009 10. jan. SKATTEOMLÆGNING ELLER SKATTELETTELSE: Skal skattereformen tilgodese velfærden eller det private forbrug?
Mellemlangt notat (11 s.)Offentliggjort på MODKRAFT uge 1.
2008 23. dec. EFTERKRIGSTIDENS DYBESTE ØKONOMISKE KRISE I DANMARK? Men kun fatale fejlskøn og letkøbte løsninger fra Regeringen. Kritik af "Økonomisk Redegørelse dec. 08"
Længere notat (21 s.)Offentliggjort forkortet i februarnummeret af KRITISK DEBAT.
2008 10. dec. Kronik: Hvad skal vi med skattelettelser?
(4 s.) Offentliggjort som kommentar i INFORMATION mand. 5. jan 09.
2008 07. dec. SKATTEREFORM: Hvad skal vi med skattelettelser?
Mellemlang analyse (13 s.)offentliggjort Modkraft 3. jan 09.
2008 22. nov. SYGE BEHANDLEDS SOM LEDIGE? - en syg ide. (II)
"Kronik" (4 s.) Bragt i "Information som kommentar 5/12-08
2008 09. nov. Regeringens HANDLINGSPLAN FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆRET: På vej fra solidarisk princip til mistillidsprincip i behandlingen af sygedagpengemodtagere.
"Minirapport" (30 s.) med analyser, kritik og alternativer til regerings plan. Offentliggjort forkortet på Modkraft
2008 08. nov. ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS problematiske forslag.
"Kronik" (4 s. ) med kritik af AMK´s hidtidige og forventede fremtidige forslag. Offentliggjort SeNyt
2008 07. nov. ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS NÆSTE ANGREBSMÅL: Overførselsindkomster rettet mod mennesker med helbredsproblemer.
"Minirapport" (21 s.) offentliggjort Fagligt Ansvars hjemmeside
2008 30 oktober PRÆSIDENTVALGET AF OBAMA I USA: NYLIBERALISMEN LAKKER MOD ENDEN. Men det har været et dyrt bekendtskab for arbejderbevægelsen.
Kronik bragt på INFORMATION 18/11-08.
2008 21 oktober NYLIBERALISME I SOCIALDEMOKRATIET: Er S på vej væk herfra? Kommentar til Socialdemokratiets nye program om "Trivselssamfundet".
Mellang analyse (7 s.) Offentliggjort novembernummer af "Det ny Clarte".
2008 24 oktober DAGPENGEREFORM: Dagpengeforringelser mod nedsat kontingent til A - kasserne - en god byttehandel for fagbevægelsen?.
Kort analyse (1 s.).
2008 17 oktober MOD ET "SYGDOMSMARKED"?: Analyse og kritik af New Public Management i sygehus - og sundhedssektoren".
Mellemlang analyse (11 s.), der er uddrag af bogen "New Public Management - rehabilitering af markedet".
2008 14 oktober SYGEFRAVÆR: Syge skal behandles som ledige - EN SYG IDE".
Kort analyse (4 s.).
2008 13 oktober Dagpengereform og Arbejdsmarkedskommission: ET ALTERNATIV".
Mellemlang analyse (10 s.).
2008 13 oktober Efter dagpengereform: OMSÆTTES BESPARELSER TIL SKATTELETTELSER?".
Mellemlang analyse (5 s.).
2008 12 oktober Den kommunale velfærd smelter.
Interview" med (citater af) Henrik Herløv Lund i 3 F Nyhedsbrev 10. oktober.
2008 10 oktober HÅRDT ØKONOMISK NEDSVING: Borgerligt/nyliberale økonomer, politikere og arbejdsgiverrepræsentanter forsøger at dække over udsigt til stærkt stigende ledighed.
Mellemlang analyse på 7 s. Offentliggjort Fagligt Ansvars hjemmeside.
2008 10 oktober Finanskrise og nyliberalisme på ISLAND: NU HÆNGER DEN ISLANDSKE BEFOLKNING PÅ GÆLDEN.
Kort analyse på 3 s. Offentliggjort SeNyt.
2008 09 oktober CEPOS og FINANSKRISEN - VI HAR IKKE RÅD TIL CEPOS´S NYLIBERALE POLITIK.
Min originalversion. Bragt som kromk i Jyllandsposten torsd. 23/10-08 under overskriften "Nyliberalismens finanskrise" sammen med vicedirektør Peter Westermann,CEVEA
2008 08 oktober SYGEFRAVÆR: Fra solidarisk princip til mistillidsprincip.
Overheads med foredrag til LO - NORDSJÆLLAND om "Regeringens handlinssplan til nedbringelse af sygefravær".
2008 07 oktober Finanskrisen på ISLAND: Nyliberal økonomisk politik sender hel nation på kurs mod bankerot
Notat på 3 sider offentliggjort MODKRAFT 9. okt. 08
2008 05. okt ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONEN: Forslag til dagpenge - og efterlønsreform KAN føre til merarbejdsløshed.
Bragt som kronik i INFORMATION 14/10-08.
2008 01. okt KRISE: FOGH ´S FORBRUGSFEST FOR LÅNTE PENGE ER SLUT. Nu kommer regningen, mens danskerne er dybt gældsatte og opsvinget er spildt
Bragt forkortet som "debatindlæg" i POLITIKKEN 9 okt. 08.
2008 30. sept ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONEN: Krav om drastisk dagpengereform mm. bygger på fiktive tal
Bragt forkortet som "debatindlæg" i INFORMATION 6. okt. 08.
2008 26. sept ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONEN: Samme recept og samme fejl som Velfærdskommissionen
Offentliggjort forkortet på SeNyt.
2008 23. sept Finanskrisen - DET DEFINITIVE DEMENTI AF CEPOS.
Debatindlæg. Bringes i "DJØF - bladet" nr. 18.
2008 22. sept Finanskrise: Danmark foran hård økonomisk nedtur. Borgerlige økonomers "skønmaleri" om arbejdskraftmangel krakelerer. Kampen om den økonomiske politik skærpes.
Kort analyse bragt på Fagligt Ansvars hjemmeside.
2008 20. sept Finanskrisen: Nyliberalismen stod fadder til den.
Bragt forkortet som "opinion" i POLITIKKEN 26. sept 08.
2008 17. sept Finanskrisen: På vej til den største økonomisk krise siden 30´erne?
Mellemlang analyse sendt forkortet til politikken som debatindlæg.
2008 06. sept Problematiske privatiseringer
Kronik offentliggjort i INFORMATION 26. sept 08 .
2008 03. sept KRITISKE ANALYSER vedr. uddannelsesspørgsmål.
En linkssamling til wwww.henrikherloevlund.dk.
2008 31. august NEW PUBLIC MANAGEMENT - REHABILITERING AF MARKEDET. En kritik af markeds-, penge -og profitstyre i det offentlige. Med særligt henblik på moderniseringen af den offentlige sektor og på Kvalitetsreformen.
Rapport nr. 3 fra Forlaget Alternativ (eget forlag). Kontakt Henrik Herløv Lund.
2008 27. august Dagpenge - og arbejdsmarkedsreform: Kupforsøg mod velfærdsstaten?.
Interview med Fagligt Ansvars hjemmeside. Af journalist Hans Brinkmann. Udvidet version
2008 26. august Elendig timing og helt forkerte virkemidler i dagpengereform.
Bragt forkortet som kommentar i INFORMATION 1/9-08.
2008 23. august DAGPENGE OG - ARBEJDSMARKEDSREFORM: FORKERT TIMING OG FEJLAGTIGE VIRKEMIDLER.
Længere analyse (60 s). Småskrift nr. 2 fra Forlaget Alternativ.
2008 2. august Nyliberal udenomssnak om uddannelses - og velfærdspolitikken - SVAR TIL HELGE SANDER.
Bringes forkortet i INFORMATION 16/8 .
2008 2. august Regeringens nyliberale uddannelsespolitik på fejlkurs
Bragt som kronik i dagbladet INFORMATION 11/8 .
2008 28. juli Universitetsreformen: Skal universiteterne forvandles til lærdomsfabrikker? En kritik af New Public Management i universitetsverdenen.
Bragt forkortet 11.09.08 som Analyse i Politikken.
2008 2. juli Recession: Topskattelettelse er IKKE svaret.
Kommentar. Offentliggjort "Politikken" 4/7-08
2008 23. juni SELVFINANSIERENDE TOPSKATTELETTELSER: MERE SPEKULATION END REALITET. Kritik af Skatteministeriets "hemmelige" rapport om "Skatternes økonomiske virkning".
Længere analyse (28 s.)- småskrift nr. 1 fra Forlaget Alternativ. Sammendrag offentliggjort som "Opinio" i Sektion 2 af Politikken, 27.juni 08.
2008 19. juni På vej mod et privatiseret velfærdssamfund?
Interview med Danske Kommuner 19/6-08
2008 17. juni Velfærdsbesparelser i kommunerne som følge af økonomiaftalen for 2009
Interview med P1 Morgens Tredje Time 17/6-08
2008 16. juni Aftale om kommunernes økonomi 09: Kommunerne tvinges til omfattende besparelser i velfærden.
Kort analyse bragt som "Synspunkt" i INFORMATION 17/6 - 08
2008 10. juni Regeringens handlingsplan til reduktion af SYGEFRAVÆR: Regeringens "kur" - De syge skal presses i arbejde med økonomisk pisk og stress.
Kort analyse bragt på Fagligt Ansvars hjemmeside 16/6-08.
2008 08. juni Regeringens handleplan for EFFEKTIVISERING i kommunerne: Udokumenterede regneeksempler dækker over velfærdsbesparelser i offentlig service.
Længere analyse og kronik i INFORMATION 13.06.08
2008 08. juni Rekruttering i kommunerne: Regeringsplan tilslører den fremtidige personalemangel i offentlig service.
Sendt som kronik til INFORMATION
2008 31. maj Kommunale øk. aftaleforhandlinger 2009: Langsom nedsmeltning af velfærden og det kommunale selvstyre.
Offentliggjort i "Kritisk Debat" juninummeret samt forkortet i INFORMATION 6. juni.
2008 14. april Socialdemokratiet: Thornings 3. vej - fornyelse eller blindgyde?
Offentliggjort i "Kritisk Debat" 1. maj.
2008, Udkommer efteråretNyliberalismen og den offentlige sektor.
Bidrag til ny antologi om "Nyliberalismen i Danmark", redigeret af Anders Lundkvist.
2008 21. marts New Public Management i Danmark - en konkret analyse og kritik.
Offentliggjort 1. april i internettidsskriftet KRITISK DEBAT".
2008 22 marts Nyliberalismen i Socialdemokratiet er årsagen til partiets krise.
Kronik i INFORMATION" 22/3-08.
2008 10. marts Aftale om Kvalitetsreformen: Kun mere bureaukrati.
Offentliggjort i INFORMATION 19. marts".
2008 04. marts ULIGHED - retfærdig eller spild?
Overheads til debatmøde med Martin Ågerup SDU Odense, arr. af DJØF - studerende.
2008 1. marts New Public Management - en principiel kritik.
Offentliggjort 1. marts i internettidsskriftet KRITISK DEBAT".
2008 21. feb Lønudviklingen er IKKE den store samfundsøkonomiske skurk.
Offentliggjort 23. feb. "Information".
2008 02. feb Lønforbedringer til offentligt ansatte er samfundsøkonomisk forsvarlige.
Linkssamling om offentlig løn til www.henrikherloevlund.dk.
2008 02. feb Ulighed - retfærdig eller spild.
Overheads til foredrag SFU:"Vintertræf".
2008 29. jan Finanskrise og finanspolitik.
Linkssamling om finanskrise til www.henrikherloevlund.dk
2008 22. jan Aktienedtur - finanskrisen nu en global økonomisk realitet.
Offentligjort Jyllandsposten 29. jan.
2008 16. jan KRITIK AF CEPOS og nyliberalismen - oversigt over kritiske radioudsendelser og analyser.
Linkssamling til www.henrikherloevlund.dk
2008 07. jan Den offentlige sektor udhules.
Interview i LFS-nyt 25 jan.
2007 29. dec Ulighed er ikke retfærdig, men SPILD.
Kronik INFORMATION
2007 18. dec ULIGHED ER SPILD: Kritik af CEPOS "Den retfærdige ulighed" og analyse af den virkelige ulighed(word - version af E-bog. Kan også downloades som pdf-fil under "home").
Rapport nr. 2 fra Forlaget Alternativ. Download af e-bog gratis.
2007 01. dec Kvalitetsreform: Perspektiver for velfærd, velfærdsarbejde, uddannelse og pædagogik.
Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr 1. 2008.
2007 01. dec Nyliberalismen i Danmark.
Analyse i Kritisk Debat dec. 07.
2007 01. dec Brugerbetaling på videregående uddannelser rigtig dårlig ide.
Kommentar til DØR Offentliggjort Jyllandsposten 13. dec.07.
2007 28. nov Finanskrise truer økonomien.
Offentliggjort Fagligt Ansvars hjemmeside.
2007 15. nov Folketingsvalgets lære for Socialdemokratiet og for oppostionen iøvrigt?
Kommentar offentliggjort i dagbladet Information
2007 05. nov Klare velfærdssforringelser i VK - regeringens tid.
Dokumentation offentliggjort Modkraft
2007 01. nov NYLIBERALISMEN, VELFÆRDEN OG KVALITETSREFORMEN - Analyser, kritik og alternativer. Med særligt henblik på Ældrepleje og Folkeskole.
Rapport nr. 1, Forlaget Alternativ.
2007 30. okt Hvilken offentlig sektor vil vi have?
Kronik i Information sammen med Bente Rich
2007 28.sept Bidrag fra Henrik Herløv Lund til Den Alternative Velfærdskommission:"Velfærd med kvalitet og mennesket i Fokus"
Pamflet offentliggjort Socialt Forum
2007 14.sept Finanskrise truer økonomien - liberalisering og grådighed er årsagen
Analyse offentliggjort Fagligt Ansvars hjemmeside.
2007 03.sept Folkeskolen som forsøgslaboratorium for kvalitetsreformen.
Foredrag i overheads til fynske lærere
2007 28.aug Regeringens endelige Kvalitetsreform: Er velfærden velforvaret?
Synspunkt i Information 20. Aug, s 3.
2007 23.aug Regeringens 2015 - plan: Er velfærden velforvaret? Og er økonomien?
Længere analyse i Kritisk Debat september nummer.
2007 21.aug Regeringens 2015 - plan: Unødvendige skattelettelser og ineffektiv Kvalitetsreform.
Kronik INFORMATION 24/8
2007 19.augFolkeskolen som forsøgslaboratorim for Kvalitetsreformen - om PISA og nyliberale reformer i folkeskolen.
2007 16.augKvalitetsreform i ældreplejen.
Offentliggjort forkortet som debatoplæg i Jyllandsposten 21/8-07
2007 14.augCEPOS manipulerer - Vækst i velfærdsservice fører IKKE til økonomisk dommedag.
Debatindlæg i Information 14/8-07
2007 28.juniKvalitetsreform - Attraktive offentlige arbejdspladser forudsætter lønløft og udviklngsgaranti.
Kronik bragt forkortet i Berlingske Tidende 07. juli 07
2007 20.juniRegeringens udspil til Kvalitetsreform: Næppe bedre velfærdsservice og afbureaukratisering
Kronik bragt forkortet Kristeligt Dagblad 27. juni, FOA - bladet og Socialpædagogen.
2007 18.juniTrepartsaftale om kvalitetsreform: Pæne resultater på kort sigt - store svagheder på langt sigt.
Kronik bragt forkortet som kommentar i Politikken 20. juni 07.
2007 juniTrepartsaftale om kvalitetsreform: Ikke kun et spørgsmål om penge.
Kronik bragt forkortet som kommentar på "SeNyt" 14. juni 07.
2007 juniSkattereform: Selvfinansiering af skattelettelser - postulat eller realitet?
Bragt forkortet i "Jyllandsposten" 8.juni 07.
2007 aprilTrepartsforhandlinger om kvalitetsreformen
Kronik "Arbejderen" 5. maj 07.
2007 aprilOffentlig bureaukratisering - barn af nyliberalismen
- Opionion i "Berl. Tidende" 3. apr. 07.
2007 februar - martsALTERNATIV TIL KVALITETSREFORMEN
Pamflet - alternativt programskrift til Regeringens debatpjece, februar - marts 07. Offentliggjort i "Kritisk Debat" apr. 07.
2007 februarOECD - forkert nyliberal medicin ?
- Debatindlæg "Børsen" 20. feb. 07.
2007 januarSkal lønmodtagerne selv spare op til uddannelse ?
- Kronik "Dagbladet/Frederiksborg Amtsavis" 20. jan. 07
2007 januarPermanent skattestop
- Debatindlæg januar 07
2006 decemberUddannelse til produktivkraft?
Analyse "Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 4"
2006 oktoberSkattestoppet - murbrækker for nyliberal samfundsmodel
- analyse "Kritisk Debat"
2006 okt. - nov.Regeringens skattestop og skattelettelsespolitik
Analyse "Samfundsøkomen" og "Social Kritik" nr. 101.
2006 sept.Skattestoppet møllesten om Socialdemokratiets hals.
Kommentar bragt i "Politikken"
2006 augustEvaluering af Velfærdskommmissionen og Velfærdsaftalen
Analyse "Social Politik" nr. 4.
2006 juli CEPOS´s Skatteforslag: Ikke flere i arbejde, kun øget ulighed
Kronik "Information" 5. juli
2006 marts Regeringens globaliseringsstrategi: Uddannelse i verdens­klasse - finansieret af velfærdsforringel­ser til dumpekarakter?
Kronik "Dagbladet/Frederiksborg Amtsavis"
2006 februar ALTERNATIV TIL VELFÆRDSKOMMISSIONEN OG VELFÆRDSREFORMEN.
Offentliggjort sammen med Per Schulz Jørgsen i "Kritisk Debat"
2005 decemberVelfærdskommissionens afsluttende rapport
Analyse - Offentliggjort "Kritisk Debat"
2005 oktoberSamfundsøkonomien kan bære velfærden.
Analyse - Offentliggjort i bogen "Velfærdssamfundets Fremtid"
2005 oktoberVelfærdskommissionen vedr. brugertaling og forsikringsordninger
Analyse sammen med Preben Etwil - Offentliggjort i bogen "Velfærdssamfundets Fremtid"
2005 septemberHelle Thorning Schmidt - New Labour i Danmark?
Analyse - Offentliggjort i "Kritisk Debat"
2005 juliSvar til Velfærdskommissionen
Analyse - Offentliggjort i "Kritisk Debat"
2004 oktoberHar vi råd til velfærden?
Analyse - Offentliggjort sammen Med Preben Etwill Og Jesper Jespersen i "Social Årbog 2004"
2004 majVelfærdskommissionen -politik iklædt som økonomisk nødvendighed?
Analyse - Offentliggjort i "Samfundsøkonomen"
2019, april - majSENIORPENSION OG/ELLER TIDLIGERE FOLKEPENSION: Godt og skidt i aftale om seniorpension og forslag om differentieret folkepension.
(Mini)rapport, nr. 66, 50 sider