Kritiske analyser

Kritiske analyser” er et månedligt nyhedsbrev med alternative og kritiske vinkler på
velfærdspolitik, samfundsøkonomi, neoliberalisme og lignende generelle samfundspolitiske
emner.
Udgangspunktet for ”Kritiske analyser” er et forsvar for den danske velfærdsmodel i opposition til
neoliberalismen.
KRITISKE ANALYSER har som målgruppe den ikke – borgerlige lejr i bred forstand.
Jeg har IKKE et partipolitisk tilhørsforhold og udgangspunkt og er også økonomisk uafhængig.
Det er vederlagsfrit at abonnere. Send en mail med herom med navn og mailadresse på modtager
til
herloevlund@mail.dk
Sletning opnås også ved at sende en mail herom.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.