ØKONOMISK KRISE: RISIKO FOR EKSPLOSION I LEDIGHED – MEN FORTSAT FODSLÆBENDE ØKONOMISK POLITIK. Kommentar til regeringens “Økonomisk redegørelse maj 2009” og Det Økonomiske Råds “Dansk Økonomi Forår 2009”.