Aftale om kommunernes økonomi 2010: VK – regeringens nyliberalisme ansvarlig for bureukratiseringen i kommunerne.