GLOBAL(e) KRISE(r): Baggrund i nyliberalisme og finanskapitalisme. Klimamæssige og sociale følgevirkninger. Veje frem.