Udfordringer efter kommunalvalget: KOMMUNAL BØRNEPASNING udhules af sparepolitik, voksende opgavemængde, dalende normeringer og forældreflugt.