Trepartsaftale om kvalitetsreform: Pæne resultater på kort sigt – store svagheder på langt sigt.