S og SF´s skattepolitik: Gode delelementer, men fortsat skattestop og topskattelettelser mindre godt.