REGERINGENS AFBUREAUKRATISERINGSPLAN: “Pletrens” istedet for tiltrængt hovedrengøring i selvskabt bureaukrati.