NYLIBERALISMEN, VELFÆRDEN OG KVALITETSREFORMEN – Analyser, kritik og alternativer. Med særligt henblik på Ældrepleje og Folkeskole.