NEW PUBLIC MANAGEMENT – REHABILITERING AF MARKEDET. En kritik af markeds-, penge -og profitstyre i det offentlige. Med særligt henblik på moderniseringen af den offentlige sektor og på Kvalitetsreformen.