KOMMUNEAFTALEN FOR 2013: SRSF viderefører nulvækst og langsom nedsmeltning af velfærd og selvstyre i kommunerne.