Kommunale øk. aftaleforhandlinger 2009: Langsom nedsmeltning af velfærden og det kommunale selvstyre.