Introduktion til ny bog: “´MOD DET TODELTE SAMFUND – Fra Kvalitetsreform til minimumsvelfærd”.