EU: GÆLDSKRISE,EURO OG “EUROPAGT”: Velfærds – og beskæftigelsespolitik indordnes under hensyn til statsoverskud, erhvervenes profitablitet og stærk euro.