ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS NÆSTE ANGREBSMÅL: Overførselsindkomster rettet mod mennesker med helbredsproblemer.