“AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI 2011:Friholdelse fra nulvækst – mere af navn end af gavn.